NVKVV

Lieven Deltour, pijnverpleegkundige op het pijncentrum, is al geruime tijd lid van de werkgroep Pijn van het NVKVV te Brussel. Het NVKVV is een vereniging van Vlaamse verpleegkundigen die instaat voor allerhande opleidingen en congressen. Ze proberen ook het verpleegkundig werk te promoten en betere voorwaarden te krijgen bij de overheid.

 

Onlangs verscheen een artikel met Lieven aan het woord in 'Netwerk Verpleegkunde', een informatiemagazine uitgegeven door NVKVV.

Hieronder is het artikel terug te vinden.