Pijnsymposium arbeidsre-integratie AZ Delta

Met ons multidisciplinair pijncentrum organiseren we in januari een avondsymposium voor artsen en het re-integratienetwerk. 

Arbeidsongeschiktheid bij patiënten met een chronische ziekte blijft in Vlaanderen een groot probleem. Dit geldt zeker ook voor patiënten met chronische pijn. Al te vaak geeft dit bij jonge mensen aanleiding tot langdurige afwezigheid in het werkveld.

Enerzijds is het voor patiënten vaak onduidelijk hoe ze uit deze negatieve spiraal kunnen geraken. Anderzijds staan de neuzen van de experts (specialisten, huisartsen, ziekenfondsen, arbeidsgeneeskundigen, politiek…) nog niet in dezelfde richting.

Om de aandacht op deze problematiek te vestigen hebben wij enkele van deze experts uitgenodigd om in debat te gaan over dit actuele thema.