Het MPC

Tweede- en derdelijns referentiecentrum

Het Multidisciplinair Pijncentrum van AZ Delta is een door de overheid erkend referentiecentrum. Bij ons kan u in principe enkel terecht na doorverwijzing door uw huisarts of een gespecialiseerd arts. In het pijncentrum wordt er gewerkt met een team van verschillende disciplines, bestaande uit pijnartsen/anesthesisten, fysiotherapeut, sociaal assistent, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleegkundigen en psychologen. Samen wordt ernaar gestreefd om een zo breed mogelijk beeld te bekomen van de patiënt en zijn/haar klachtenpatroon binnen een ruime context.

Dikwijls kan het volstaan om louter met een medische behandeling uw pijn te verbeteren. Het kan dan gaan om medicatie of interventionele therapieën. Soms zal dit echter niet voldoende zijn. Bij lang bestaande en moeilijk behandelbare pijnklachten dient niet alleen de pijn op zich maar ook de patiënt in zijn totaliteit geëvalueerd en geholpen te worden. In deze gevallen zal er een multidisciplinaire aanpak worden voorgesteld.

Indien u een afspraak heeft voor een behandeling, bekijk zeker onze video die te vinden is onder de rubriek behandelingen.Bezoek ons op Facebook