Secretariaat en betaling

Consultaties moeten niet meer afgerekend worden aan het secretariaat van het pijncentrum.

Dit zal nu ook gebeuren via factuur die u opgestuurd krijgt van het ziekenhuis zoals ook reeds het geval is voor de behandelingen.

Enkel voor een waarborg voor een TENS-apparaat of pijnpomp die u in bruikleen krijgt, dient er nog cash aan het secretariaat betaald te worden. Dit bedrag wordt u teruggegeven wanneer u het toestel weer binnenbrengt.