Symposium 'De multidisciplinaire aanpak van de pijnpatiënt: biopsychosociale benadering in het nieuwe pijncentrum'

Het pijncentrum van AZ Delta nodigt u graag uit op donderdag 5 maart voor het

symposium naar aanleiding van het nieuwe pijncentrum. De inschrijvingen starten om 19.30 uur, de voordrachten zelf om 20:00 uur. Deze zullen simultaan lopen op verschillende locaties in het nieuwe pijncentrum. Elke voordracht duurt 15 minuten en wordt herhaald tot 21.30 uur.

Alvast van harte welkom!

Programma

Verwelkoming in het nieuwe pijncentrum -

dr. Werner Nagels, diensthoofd multidisciplinair pijncentrum
Cognitief-gedragsmatige benadering bij chronische pijn -

Tine Mahieu, psychologe

Revalidatie bij chronische pijn : to exercise or not to exercise? -

dr. Ann-Sophie Vanden Bulcke, fysische geneeskunde-revalidatie

Reïntegratie? Wegwijs in het financiële en sociale kluwen -

Ine Demulder, maatschappelijk werker

Toekomstgerichte kinesitherapeutische aanpak bij pijnpatiënten -

Annelise Dieudonné, kinesitherapeute

Enkele interventionele behandelingen toegelicht -

dr. Ruben De Vos en dr. Karel Hanssens, multidisciplinair pijncentrum

Aansluitend: receptie

Locatie

AZ Delta, campus Brugsesteenweg, Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare

In de nieuwbouw, bewegwijzering is aangebracht vanaf de inkom

Inschrijven

Het symposium is reeds volzet

Accreditering voor artsen is aangevraagd in de rubriek ethiek en economie - nr. 20000123

Accreditering voor kine is aangevraagd - nr. 386763