Raadpleging

Een consultatie bij onze artsen gebeurt enkel op afspraak en via doorverwijzing met verwijsbrief. Aan de hand van de verzamelde gegevens probeert de arts een aangepast zorgplan te vinden om de pijn te reduceren en onder controle te houden. De gegevens kunnen bestaan uit medische verslagen, verslagen van medische beeldvorming, klachtenpatroon,…

Als u een verwijzing van uw huisarts of gespecialiseerd arts heeft, kan u contact opnemen met het secretariaat van het Multidisciplinair Pijncentrum. Het is belangrijk om de nodige informatie mee te brengen bij het eerste contact.

 

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

 

 

Checklist bij eerste bezoek voor een consultatie

  • Medicatielijst
  • Recente onderzoeken
  • Lijst gekende allergieën
  • Lijst gekende aandoeningen zoals suikerziekte, hartproblemen, bloedstollings-   problemen, nierproblemen, ...
  • Lijst met alle operaties in de voorgeschiedenis
  • Lijst van reeds ondernomen behandelingen zoals medicatie, infiltraties, kinesitherapie, acupunctuur,…
  • Identiteitskaart
  • Verwijsbrief
  • Ingevulde uitgebreide vragenlijst
  • Indien u niet tijdig verwittigt wordt een verzuimvergoeding aangerekend zie link