Behandelingen

De behandelingen kunnen aangevraagd worden door de huisarts of een gespecialiseerde arts. Deze behandelingen worden uitgevoerd door een anesthesist-algoloog in het pijncentrum. De behandelingen vinden ambulant plaats en u hoeft tenzij anders vermeld niet nuchter te zijn.

Checklist bij eerste bezoek voor behandeling

 • Medicatielijst
 • Recente onderzoeken
 • Lijst gekende allergieën
 • Identiteitskaart
 • Verwijsbrief van huisarts of gespecialiseerd arts
 • Ingevulde beknopte vragenlijst
 • Vervoer:
  • Het is van belang een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis.
  • Na afloop van de behandeling kan tijdelijk krachtsverlies en/of een gevoel van uitval van de spieren optreden.
  • Na de behandeling kunt u niet zelf autorijden.
 • Indien u bloedverdunners neemt, zie link
 • Verwittig het pijncentrum als u op de dag van de behandeling koorts hebt of antibiotica neemt
 • Wilt u doorgeven indien u zwanger bent of vermoedt dat te zijn
 • Indien u niet tijdig verwittigt wordt een verzuimvergoeding aangerekend zie link .