Wat is het Multidisciplinair Pijncentrum

Multidisciplinair pijncentrum

Het Multidisciplinair Centrum voor de Behandeling van Chronische Pijn of MPC is een team van pijnspecialisten dat nauw samenwerkt om je de best mogelijke therapie of behandeling voor te stellen. Daarnaast is het MPC ook een revalidatiecentrum.

Hoe gaan we te werk?

In de pijnkliniek werken we aan de hand van een Multidisciplinair Algologisch Onderzoek (MAO-traject). We gaan er van uit dat pijn een wisselwerking is van lichamelijke, psychische en sociale factoren. Chronische pijn kan een invloed hebben over verschillende levensdomeinen maar ook omgekeerd kunnen gebeurtenissen een impact hebben op uw lichaam en pijn(beleving).

De pijnarts en verschillende teamleaden bekijken je situatie aan de hand van gesprek en onderzoek. Op basis daarvan stellen we een individueel behandelplan op. De behandeling verschilt per patiënt: medicatie, rugschool, psychologische begeleiding, relaxatietherapie, een reactivatieprogramma, doorverwijzing naar een gespecialiseerd arts,... We stellen ook experimentele methodes voor zoals de TENS-behandeling of het CIRP-programma.

Het team van de pijnkliniek

Pijnarts

De pijnarts bekijkt mogelijkheid tot conservatieve en interventionele pijnbehandelingen en verwijst indien nodig door naar het paramedisch team om het klachtenpatroon vanuit een bredere context te bekijken.

Maatschappelijk werker

Aan de hand van een intakegesprek bekijkt de maatschappelijk werker je situatie en je noden. De maatschappelijk werker geeft informatie en advies op sociaal, financieel en administratief vlak en start -indien nodig- hulp op in de thuissituatie.

Psycholoog

De psycholoog gaat op zoek naar de factoren die je pijn uitlokken, in stand houden of versterken, zoals bijvoorbeeld psychische klachten, stressfactoren en een ontoereikende coping. Jouw verhaal staat centraal. Samen met de psycholoog zoek je naar manieren om de levenskwaliteit te verhogen door onder andere stressfactoren aan te pakken en een meer adequate coping aan te leren.

Kinesist

Het MPC is naast pijnkliniek ook een revalidatiecentrum. De kinesist behandelt spier- en beenderpijnen, en stimuleert en verbetert beweging. Samen met de kinesist train je onder andere op kracht, coördinatie, stabiliteit en relaxatie. Na een eerste contact leggen jullie samen een vervolgtraject vast om zo meer zelfcontrole te krijgen over je pijnklachten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen om zo je autonomie te verhogen. Hij gaat na in welke mate de pijnklachten je dagelijkse leven beïnvloeden. Indien nodig krijg je advies over het aankopen van (loop)hulpmiddelen, woonaanpassingen en ergonomie.