Cognitief Instructief Revalidatieprogramma (CIRP)

Omgaan met pijn

Het CIRP bestaat uit zeven informatieve groepslessen, waarbij (het omgaan met) pijn centraal staat met als doel de levenskwaliteit te verhogen. De lessen worden gegeven door verschillende disciplines met de volgende inhoud:

  • Verpleegkundigen: Informatie over de werking van het pijncentrum, medicatiegebruik en behandelingsmogelijkheden.
  • Ergotherapeut: Informatie over ergonomie, hulpmiddelen en relaxatie.
  • Kinesist: Rol van de kinesist, pijn en beweging en voeding.
  • Psychologen: Informatie over het bio-psychosociaal model, de impact van stress, copingtechnieken en de rol van de psycholoog bij pijn.
  • Maatschappelijk werker: Informatie over financiële tegemoetkomingen, sociale voordelen, sociale kaart en zelfhulpgroepen.