Activiteit Pijncentrum

Reactivatieprogramma

Activiteit pijncentrum

Verhuis Pijncentrum

Symposium 'De multidisciplinaire aanpak van de pijnpatiënt: biopsychosociale benadering in het nieuwe pijncentrum'

WHO erkent chronische pijn officieel als ziekte

Symposium Spine Unit

De multidisciplinaire benadering bij cervicale en lumbale radiculaire pijn.

Toekomstbeeld AZ Delta Campus Brugsesteenweg

Fusie AZ Sint-Rembert Torhout met AZ Delta Roeselare-Menen