Complex regionaal pijnsyndroom

Het complex regionaal pijnsyndroom of Sudeck

CRPS is een verzamelnaam voor uiteenlopende klinische symptomen. Deze aandoening kan zich voordoen ter hoogte van de hand, de voet, de schouder,.. en ook andere gewrichten. Er is een evolutie van drie verschillende stadia:

  • Stadium I of warme fase (branderige pijn, stijfheid, roodheid, warmte, zwelling, glimmende huid)
  • Stadium II of koude fase (gevoel van koude, oedeem, verschrompelde en bleke huid)
  • Stadium III of stabiliseringsfase (sterke spierverzwakking, beperkte beweeglijkheid)

Behandelingsinformatie

De soort behandeling is afhankelijk van het stadium.

  • Neuropatische pijnmedicatie en andere medicatie (vb. hormoon Calcitonine, NSAID’S, Beta-blokkers,…)
  • Kinesitherapie
  • Intraveneuze sympathectomie (= Bier’s block)

MPC-behandelingen