Lumbale sympathicus keten infiltratie

Wat

De lumbale sympathicusketen is een zenuwstreng die een rol speelt bij een aantal functies in het lichaam zoals onder andere het dichtknijpen van de bloedvaten (= vasoconstrictie), beïnvloeden van de zweetsecretie, het voelen van pijn ter hoogte van het been en/of de voet. 
De zenuwstrengen liggen aan de voorzijde van de onderste lumbale wervels.

Een lumbaal sympathicus block of infiltratie wordt toegepast bij patiënten met pijnklachten die verband houden met deze zenuwstrengen zoals circulatiestoornissen in het been, complex regionaal pijnsyndroom in het been, pijn in de rug en/of het been.

Bij een proefblokkade van de sympathicus keten wordt via een naald lokale verdoving ingebracht met als gevolg dat deze geen pijnsignalen meer door kan geven aan de hersenen daarnaast treedt ten gevolge van de uitschakeling van de sympathicus keten een vasodilatatie op in het been. Pijnverlichting, verandering van pijn en warmtegevoel in uw been zijn de te verwachten resultaten.

Het doel van deze behandeling is het verbeteren van de doorbloeding in uw been en/of voet. In veel gevallen vermindert de pijn.

Indicaties

  • Zenuwpijn ter hoogte van de benen.
  • Complex regionaal pijnsyndroom/ Sudeck ter hoogte van het been.
  • Andere stoornissen in de doorbloeding van het been.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er uit voorzorg een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt kan hiermee worden opgevangen.

Voor een sympathicus infiltratie neemt u plaats op de behandeltafel in buikligging. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd. 
U krijgt bij een definitieve blokkade een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet ter hoogte van de onderrug. Met behulp van röntgendoorlichting wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd.

Wanneer de naald ter plaatste zit wordt er een mengsel van een lokaal verdovingsmiddel en eventueel een corticosteroïd ingespoten. Om te controleren of de naald goed zit en de vloeistof ook daadwerkelijk ter hoogte van de sympathicus keten terechtkomt, spuit de arts vooraf een klein beetje contrastvloeistof in.

Achteraf verblijft u nog ongeveer één uur in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie in het bloed en graad van vasodilatatie in het lidmaat (temperatuur en zuurstofaanwezigheid) worden gevolgd.

Daarna wordt u met een rolstoel naar een kamer gebracht en kan u, indien geen tegenindicatie, na een viertal uur het ziekenhuis met begeleiding verlaten.

Is er door de proefblokkade van de zenuw een duidelijke afname van de bestaande pijnklachten, dan wordt er een volgende afspraak op het pijncentrum gemaakt.

Mogelijke bijwerkingen

  • Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.
  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de rug.
  • Zwelling ter hoogte van de onderbenen of voeten.
  • Orthostatische hypotensie (daling van de bloeddruk bij rechtkomen).

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een lumbale sympathicus keten infiltratie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsuppplementen. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.