Transforaminale epidurale infiltratie lumbaal (uitstraling in benen)

Wat

Het doel van deze behandeling is om de specifieke ontstoken zenuwwortels te behandelen met behulp corticosteroïden.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rugbelastende inspanning (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

 

Indicatie

Uitstralende pijn in de benen

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts. 

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. In geval van een appelflauwte kan er snel medicatie worden toegediend.

De patiënt wordt naar de behandelzaal gebracht en neemt plaats op de behandeltafel in buikligging. De behandeling wordt uitgevoerd met röntgendoorlichting. De patiënt krijgt via zijn infuus een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend. De rug wordt ontsmet om infectie te voorkomen. Daarna wordt de huid lokaal verdoofd, dit kan ervaren worden als een spannend, branderig gevoel. Als de huid plaatselijk verdoofd is wordt de naald geplaatst. Ter controle wordt er contrastmiddel ingespoten. Het is mogelijk dat de patiënt een uitstraling voelt in het been. Eens op de correcte plaats spuit de arts het mengsel van lokale verdoving en een corticosteroïd in. Het is mogelijk bij het inspuiten dat er een gloed gevoeld wordt op dezelfde plaats.

Na de inspuiting wordt er een verband aangebracht en verblijft de patiënt nog een half uur ter observatie in de recovery. In dit halfuur wordt de bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie gecontroleerd. Eventuele verdere afspraken bij ons of terugverwijzing naar de behandelende geneesheer worden geregeld. Deze behandeling wordt in principe driemaal uitgevoerd. Als de pijn weg of voldoende beter is, mogen verdere afspraken telefonisch worden geannuleerd. Het effect van de behandeling treedt meestal pas op na enkele dagen. Het is ook mogelijk dat de patiënt weinig of geen beterschap voelt. Bij de volgende afspraak wordt dit nagevraagd. Soms ontstaat er pas beterschap na de tweede infiltratie.

Mogelijke bijwerkingen

De mogelijkheid bestaat dat er een appelflauwte optreedt tijdens de inspuiting. De patiënt voelt zich niet goed, zweet plots, begin van flauw vallen. Deze reactie heeft geen enkele persoon zelf in de hand. De verpleegkundige die bij de patiënt staat ter observatie kan, na orders van de arts, medicatie toedienen om zo’n reactie snel onder controle te krijgen.

Na de epidurale infiltratie kan de patiënt ook zwak op de benen staan. Daarom mag een patiënt nooit alleen rechtstaan zonder een verpleegkundige naast zijn/haar zij. Dit is echter van korte duur.

Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid, lichthoofdigheid en heropflakkering van de pijn.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een wortelblok, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een radiofrequente denervatie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

Over 12 maanden worden 3 transforaminale epidurale infiltraties terugbetaald door het RIZIV. Indien dit aantal overschreden wordt, zal een bedrag van 70 euro aangerekend worden voor een transforaminale lumbale epidurale infiltratie.

 

Foto's

Enkele foto's