Discografie

Wat?

Discografie is een onderzoek om letsels en pijn van een tussenwervelschijf te evalueren. De tussenwervelschijf of discus zorgt voor de flexibiliteit van de wervelkolom maar dient ook als schokdemper. De tussenwervelschijf heeft een sponsachtige kern die omringd wordt door ringen. Bij een discus hernia puilt de sponsachtige kern uit. Dit kan zich nog in de ringen bevinden maar kan zich ook erbuiten bevinden waardoor er druk kan ontstaan op de zenuwwortel.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Indicatie?

In beeld brengen van een discus hernia of een scheur in de discus.

Anticoagulantia?

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

De patiënt is nuchter voor de procedure. Er wordt een infuusslotje geprikt en antibiotica wordt uit voorzorg toegediend.

In de behandelzaal neemt de patiënt plaats op de behandeltafel in buikligging. Er wordt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend. Het aanprikken gebeurt met behulp van röntgendoorlichting. Eens de plaatsbepaling gebeurd is wordt de rug ontsmet om infectierisico te beperken. De huid wordt lokaal verdoofd. Dit kan branderig aanvoelen. Een naald wordt ingebracht tot in de discus. Daarna wordt een contrastmiddel ingespoten. Zowel de eventuele pijn die de patiënt hierbij ervaart als de structuur van de discus wordt hierbij geëvalueerd.

Na de behandeling wordt er een verband aangebracht en verblijft de patiënt één uur in de recovery. Bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden gecontroleerd. Daarna wordt de patiënt naar een kamer gebracht om na een zestal uur terug naar huis te vertrekken. Verdere planning wordt geregeld na controle van de arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Tijdelijke rugpijn kan ervaren worden.

Er kan een blauwe plek ontstaan ter hoogte van de prikplaats.

Een zeldzame verwikkeling is een infectie van de discus.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandelingen en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs?

Een discografie is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Voor een discografie zal er 40 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

 

Foto's

Enkele foto's