Radiofrequente behandeling van de discus

Wat

Uit een discografie is de mogelijke oorzaak van u pijn gevonden nl. discus (tussenwervelschijf).
De pijngeleiding van de zenuw wordt verstoord door een warmtebehandeling.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Indicatie

Lage onderrug met of zonder uitstraling naar één of beide benen waarbij andere behandeling geen tot weinig resultaat opleveren.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Er wordt een infuus geprikt en antibiotica wordt profylactisch toegediend.

In de behandelzaal neemt de patiënt plaats op de behandeltafel in buiklig. Er wordt een pijnstiller en kalmeermiddel intraveneus toegediend. Het aanprikken gebeurt met behulp van röntgendoorlichting. Eens de plaatsbepaling gebeurd is wordt de rug ontsmet om infectierisico te beperken. De huid wordt lokaal verdoofd. Dit kan branderig aanvoelen. Een naald wordt geplaatst tot op de gewenste plaats. Er worden stimulaties gegeven, als die overeenkomen met de pijnlijke regio, start de behandeling.

Na de behandeling wordt er een verband aangebracht en verblijft de patiënt 1 uur in de recovery. Bloeddruk, hartslag en saturatie wordt gecontroleerd. Daarna verhuist de patiënt naar een kamer om na 6 uur en goedkeuring van de arts terug naar huis te vertrekken. Verdere planning wordt geregeld na controle van de arts.

Mogelijke bijwerkingen

  • Tijdelijke krachtvermindering of een verdoofd gevoel in de benen kan optreden.
  • Er kan zich hematoom ontstaan thv prikplaats.
  • Na de behandeling kan de patiënt meer last ondervinden, de pijn vermindert na 2 à 3 weken.
  • Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een radiofrequente behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarin u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een radiofrequente behandeling van de discus is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.