Plexus coeliacus denervatie

Wat

De plexus coeliacus is een zenuwknoop die de bovenbuikorganen bezenuwt. Via een inspuiting wordt hij minder gevoelig gemaakt waardoor de pijnklachten verminderen. Deze behandeling wordt toegepast als er ernstige pijnklachten ter hoogte van de bovenbuikorganen (alvleesklier, maag en lever) bestaan ten gevolge van kanker.

Indicaties

Bovenbuikpijn door een kwaadaardige aandoening van de bovenbuikorganen zoals pancreas, lever, maag en galblaas...

Verloop

Voor de behandeling wordt bloed afgenomen om de bloedstolling te controleren. De patiënt moet nuchter zijn voor de behandeling. Hij/zij krijgt een infuus en antibiotica toegediend om het infectierisico te minimaliseren.

De behandeling wordt uitgevoerd in de behandelzaal onder röntgendoorlichting. Er wordt plaats genomen op de behandeltafel in buiklig. De patiënt krijgt een lichte narcose toegediend. De rug wordt ontsmet om infectie te beperken. Daarna wordt de huid lokaal verdoofd, dit kan een branderig, spannend gevoel geven. De naald wordt ingebracht tot op de gewenste plaats, meestal aan de linker en rechter zijde van de wervelkolom. Hierna wordt de positie en vloeistofspreiding nagegaan door een contraststof in te spuiten. Daarna wordt er alcohol of fenol ingespoten om de plexus uit te schakelen. Na het verwijderen van de naald(en) wordt er een verband aangebracht ter hoogte van de prikplaats.

Achteraf blijft de patiënt één uur in de recovery waar de bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden gevolgd. Na de evaluatie van de arts wordt de patiënt naar een kamer gebracht. Voor deze ingreep wordt er één overnachting voorzien. Een pijnverpleegkundige komt de morgen nadien langs om kijken hoe de patiënt zich voelt. De patiënt wordt voor ontslag nog gezien door de arts.

Mogelijke bijwerkingen

  • Na de behandeling kan er bloeddrukdaling optreden. Dit kan verholpen worden met medicatie.
  • Tijdelijke diarree kan optreden.
  • Bij rechtkomen moet de patiënt voorzichtig zijn want hij/zij kan zich duizelig voelen.
  • Complicaties die slechts zeer zelden voorkomen zijn bloeding, orgaanschade en zenuwuitval.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een plexus coeliacus denervatie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.