Echogeleide piriformis infiltratie

Piriformis entrapment syndroom

De klachten ontstaan door  knelling of irritatie van de nervus ischiadicus. Deze knelling of irritatie kan het gevolg zijn van een anatomische afwijking bv. verkorte piriformisspier, zwelling of verhoogde spierspanning.

Er zijn pijnklachten ter hoogte van de bilregio, een diepe drukpijn midden op de bil. De pijn kan intenser zijn bij zitten, fietsen of hardlopen.

De belangrijkste behandeling is fysiotherapie, eventueel in combinatie met een infiltratie. Het doel van fysiotherapie is om meer vrije ruimte te creëren rond de nervus ischiadicus, door middel van stretchoefeningen om de spierspanning van de piriformis te verminderen.                  

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt een infuusslotje geplaatst. In geval van een appelflauwte kan eventueel medicatie worden toegediend.

U neemt daarvoor plaats in buikligging. De regio wordt ontsmet om infectie te voorkomen. Het is mogelijk dat de arts druk uitoefent om de gewenste plaats te lokaliseren. De arts lokaliseert de spier met echografie. De naald wordt geplaatst in de buik van de spier. De arts schuift de naald geleidelijk aan op. Eens op de correcte plaats geverifieerd is onder echografie, spuit de arts de medicatie in. Het is mogelijk bij het inspuiten dat er een druk wordt gevoeld.

Na de inspuiting wordt er een verband aangebracht en verblijft de patiënt nog een half uur ter observatie in de recovery, de bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden gecontroleerd. Eventuele verdere afspraken bij ons of terugverwijzing naar de behandelende geneesheer worden geregeld. Het effect van de behandeling treedt pas op na enkele dagen. Het is ook mogelijk dat de patiënt weinig of geen beterschap voelt. Bij de volgende afspraak wordt dit nagevraagd. Afhankelijk hiervan kan er een andere behandeling worden voorgesteld of ondervindt de patiënt meer beterschap na de tweede infiltratie.

Mogelijke bijwerkingen

Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.

Er kan een bloeduitstorting (blauwe plek) op de prikplaats ontstaan.

Tijdelijk slapend gevoel ter hoogt van de prikplaats. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.

Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid, lichthoofdigheid en heropflakkering van de pijn.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na de behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandelingen en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

Een echogeleide piriformis infiltratie is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Voor een echogeleide piriformis infiltratie zal er 40 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsuppplementen. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.