Transforaminale epidurale infiltratie thoracaal

Wat

Het doel van deze behandeling is om de specifieke ontstoken zenuwwortels te behandelen met behulp corticosteroïden. De techniek wordt heel frequent toegepast zowel in België als daarbuiten.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rugbelastende inspanning (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet.

Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

 

Indicatie

Uitstralende pijn thv romp.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

 

Verloop

Bij iedere behandeling wordt een infuusslotje geplaats. In geval een vagale reactie kan er snel medicatie worden toegediend.

De patiënt wordt naar de behandelzaal gebracht en moet plaatsnemen op de behandeltafel in buiklig. De patiënt wordt gefixeerd met steeklaken en tape. De behandeling wordt uitgevoerd onder scopie. Door met röntgendoorlichting te werken ziet de arts de vage structuur van de wervels. Aan de hand daarvan kan de plaatsbepaling gebeuren. De patiënt krijgt via zijn infuus medicatie om te kalmeren en een pijnstiller. Enkel als de patiënt niet zelf met de wagen rijd. De rug wordt ontsmet om infectie te voorkomen. Daarna wordt de huid lokaal verdoofd dit kan ervaren worden als een spannend, branderige gevoel. Als de huid lokaal verdoofd is wordt de naald geplaats. De arts schuift de naald geleidelijk aan op. Het is mogelijk dat er een elektrische puls wordt ervaren. Dit is een teken dat de naald zich dicht bij de zenuwwortel bevind. Als tweede controlemiddel wordt er contrastmiddel ingespoten om de zenuw te visualiseren. Het is mogelijk dat de patiënt een druk voelt thv de pijnlijke plaatst. Eens op de correcte plaats spuit de arts het mengsel van lokale verdoving en cortisone in. Het is mogelijk bij het inspuiten dat er een gloed gevoeld wordt op dezelfde plaats.

Na de inspuiting wordt er nog een verband aangebracht en verblijft de patiënt nog een half uur ter observatie in onze recovery. In dit halfuur wordt de bloeddruk, hartslag en saturatie gecontroleerd. Eventuele verdere afspraken bij ons of terug doorverwijzing naar de behandelende geneesheer worden geregeld. Daarna wordt de patiënt naar een kamer gebracht. Bij een thoracale behandeling wordt u met een rolstoel naar een kamer gebracht en kan u na ongeveer vier uur, na het nemen van een longfoto -zo geen tegenindicatie- het ziekenhuis, met begeleiding verlaten.. Deze behandeling wordt meestal in een reeks van 2 of 3 maal uitgevoerd. Als de pijn er niet meer is of er is een aanvaardbare grens mogen verdere afspraken telefonisch worden geannuleerd. Preventief prikken heeft weinig tot geen nut. Het effect van de behandeling treedt niet meteen op maar na enkele dagen. Het is ook mogelijk dat de patiënt weinig of geen beterschap voelt. Bij de tweede afspraak wordt dit nagevraagd. Afhankelijk van persoon tot persoon kan er een andere behandeling worden voorgesteld of ondervind de patiënt meer beterschap na de tweede infiltratie.

 

Mogelijke bijwerkingen

  • De mogelijkheid bestaat dat er een vagale reactie optreedt tijdens de inspuiting. De patiënt voelt zich niet goed, zweet plots, begin van flauw vallen. Deze reactie heeft geen enkele persoon zelf in de hand. De verpleegkundige die bij de patiënt staat ter observatie kan na orders van de arts medicatie toedienen om zo’n reactie onder controle te krijgen.
  • Na de inspuiting kan de patiënt een verdoofd gevoel ervaren thv de geprikte zijde. Bloeding rond het ruggenmerg treedt zeldzaam op, voornamelijk als u bloedverdunnende medicatie neemt. Dit veroorzaakt toenemende zenuwuitval met gevoelsstoornissen, bewegingsmoeilijkheden, urinaire of stoelgangsproblemen, infectie rond het ruggenmerg met koorts en nekstijfheid.
  • Daarom mag een patiënt nooit alleen rechtstaan zonder een verpleegkundige naast zijn/haar zij. Dit om vallen en bijkomen kwetsuren te voorkomen.
  • Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid, lichthoofdigheid en heropflakkering van de pijn.
  • Uitzonderlijk kan het bij een thoracale behandeling gebeuren dat er een pneumothorax of klaplong ontstaat. Hierdoor kan er kortademigheid ontstaan. Daarom wordt er uit voorzorg 4 uur na de behandeling een longfoto genomen. Indien er een pneumothorax bestaat, is in een aantal gevallen een drainage met ziekenhuisopname noodzakelijk.
  • Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een wortelblok, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

 

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

 

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een transforaminale epidurale infiltratie thoracaal is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

Over 12 maanden worden 3 transforaminale epidurale infiltraties terugbetaald door het RIZIV. Indien dit aantal overschreden wordt, zal een bedrag van 90 euro aangerekend worden voor een thoracale transforaminale epidurale infiltratie.