Cryoablatie facetgewrichten

Wat?

De facetgewrichten zijn de gewrichtjes die de wervels achteraan met elkaar verbinden. Deze gewrichten spelen een belangrijke rol in de stabiliteit en de bewegingen van de wervelkolom. Door ouderdom, zware arbeid of spontaan kunnen deze facetgewrichten vervormd worden. Vaak gaat dit gepaard met artrose en/of een plaatselijke ontstekingsreactie. Op deze manier ontstaat er typische pijn over de wervelkolom.

Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de lage rug (lumbaal) kan leiden tot een bandvormige lage rugpijn, die soms uitstraalt naar het zitvlak, de liesstreek of de heupstreek.

Bij een cryoablatie wordt via een naald een elektrisch stroompje op het facetzenuwtje gezet zodat het onderbroken wordt (blokkade) met als gevolg dat de zenuwtjes van de facetgewrichten geen pijnsignalen meer door kunnen geven.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rugbelastende inspanningen (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet. De eerstvolgende dagen kan u wat meer last ondervinden. Hiervoor mag u klassieke pijnstillers innemen. Beterschap wordt verwacht tussen de drie à zes weken na de behandeling.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen.

Indicatie

  • Rugpijn
  • Heuppijn

Anticoagulantia?

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt bij deze behandeling kan hiermee worden opgevangen.

Voor een cryoablatie neemt u plaats op de röntgentafel in buiklig. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje bewaakt. U krijgt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet en met behulp van röntgendoorlichting wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd.

Bij een definitieve blokkade worden eerst kleine stroomstootjes gegeven om te bepalen of de naald op de juiste plaats zit. Als de arts er zeker van is dat dit zo is, wordt de zenuw door koude beschadigd. Daarna wordt de naald verwijderd en een verband aangebracht op de prikplaats.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 minuten in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u naar huis.

Mogelijke bijwerkingen

Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.

Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt deze veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de infiltratie.

Tijdelijk krachtsverlies en uitval van gevoel. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.

Door de koude ontstaat er een ontstekingsreactie ter hoogte van de behandelde zenuwen. Dit kan zich uiten als overgevoeligheid of meer pijn dan voor de behandeling.

Tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is, bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Het effect van de behandeling treedt pas op na een 3 à 4-tal weken. Het beste resultaat van de behandeling zien we na zes tot acht weken. Rond deze tijd wordt er een controleafspraak met de pijnspecialist of de verwijzende arts gemaakt.

Zulke mogelijke nevenwerkingen zijn eigen aan deze techniek. Ze worden door de behandelende arts nagegaan, onderkend en (indien nodig) gecorrigeerd.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Cryoablatie leidt bijna nooit tot volledige pijnstilling. Het verminderen van het pijnniveau met 50% wordt als succesvol beschouwd. Deze behandeling is louter symptomatisch en zal bijgevolg niet genezend werken op oorzakelijke afwijkingen van uw wervelkolom. Artrose wordt dus niet genezen en ook niet afgeremd door deze behandeling. De behandelde zenuwen herstellen zich na verloop van tijd, zodat er na maanden tot jaren een nieuwe behandeling nodig is.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandelingen en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

Een cryoablatie van de facetgewrichten is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Voor een cryoablatie van de facetgewrichten zal er 60 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

 

Foto's

Enkele foto's