Gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling

Wat

Bij een gepulseerde radiofrequente zenuwwortelbehandeling (PRF-behandeling) wordt er ter hoogte van de zenuwwortel een elektromagnetisch veld toegediend met maximale verwarming tot 42°C. Hierdoor kan de chronische pijnprikkel het centraal zenuwstelsel minder goed bereiken en kan de pijn minder gevoeld worden. Deze behandeling kan gebeuren ter hoogte van de nek, borstwervels, alsook onderrug.

De behandeling wordt pas uitgevoerd nadat er eerst een duidelijke (tijdelijke) pijnverbetering heeft plaatsgevonden na een proefbehandeling. Indien er tijdelijke verbetering is opgetreden, dient de effectieve behandeling binnen de drie maand uitgevoerd te worden.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rug- of nekbelastende inspanning (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet. De eerstvolgende dagen kan u wat meer last ondervinden. Hiervoor mag u klassieke pijnstillers innemen. Beterschap wordt verwacht minimum drie weken na de behandeling.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

Indicatie

  • Uitstralende pijn naar de benen
  • Uitstralende pijn naar borst- en buikstreek
  • Uitstralende pijn naar de armen

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt bij infiltraties kan hiermee worden opgevangen.

Voor de behandeling neemt u plaats op de behandeltafel in buik- of rugligging, afhankelijk van de plaats waar de blokkade moet worden uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd. U krijgt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet.

Bij het beïnvloeden van de pijngeleiding door de zenuw zal de arts één (of meerdere) naaldjes plaatsen om de betreffende zenuw(en) te behandelen. Om de juiste plaats te bepalen wordt gebruik gemaakt van een röntgenopname en elektrische stimulaties ter lokalisatie. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt door de punt van de naald gecontroleerde elektrische stroom gestuurd. Deze stroom wekt een elektromagnetisch veld op. Hierdoor is het mogelijk de prikkels die de pijn veroorzaken te onderbreken of te beïnvloeden.
De behandeling zelf duurt ongeveer 15 minuten.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 minuten in de recovery, waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u bij een lumbale en cervicale behandeling naar huis. Bij een thoracale behandeling wordt u per rolstoel naar een kamer gebracht en kan u na enkele uren -zo geen tegenindicatie- het ziekenhuis verlaten met begeleiding.

Mogelijke bijwerkingen

Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.

Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek op de plaats van de infiltratie.

Tijdelijk krachtsverlies en uitval van gevoel ten gevolge van de lokale verdoving. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.

Na een definitieve zenuwblokkade kan soms eerst een vermeerdering van de bestaande pijnklachten optreden. Pijnstillers kunnen dan helpen. Het effect van de definitieve zenuwblokkade kan pas na enige tijd (minimum drie weken) worden beoordeeld.

Uitzonderlijk kan het bij een thoracale behandeling gebeuren dat er een pneumothorax of klaplong ontstaat. Een klaplong is een verwikkeling waarbij er door een gaatje in de long lucht in de borstholte komt waardoor een long of een gedeelte daarvan in elkaar klapt. Een belangrijk symptoom is dat de patiënt kortademig wordt. Daarom wordt er uit voorzorg enkele uren na de behandeling een longfoto afgenomen. Indien er een pneumothorax bestaat is in een aantal gevallen de plaatsing van een drain (plastiek slangetje ter hoogte van de borstkas) met ziekenhuisopname noodzakelijk.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een behandeling, verwittigt u best u huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een gepulseerde radiofrequente zenuwblokkade is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Foto's

Enkele foto's