Echogeleide behandelingen perifere zenuw

Wat?

De perifere zenuw kan geïnfiltreerd en/of behandeld worden met gepulseerde radiofrequente stroom of soms een cryoablatie (bevriezing). Dit gebeurt onder echografie. Het perifere zenuwstelsel is een onderdeel en weefsels naar het centraal zenuwstelsel.

 
Enkele perifere zenuwen die kunnen behandeld worden:

 • Nervus occipitalis
 • Nervus ulnaris
 • Nevus ilioinguinalis
 • Nervus cutaneus femoralis lateralis
 • Nervus femoralis
 • Nervus poplitea
 • Nervus saphenus
 • Nervus pudendus
 • Buikwandzenuwen: Transversus abdominis plane (TAP-block)

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Indicatie?

 • Nervus occipitalis -> achterhoofdspijn.
 • Nervus ulnaris -> pijn ter hoogte van de binnenzijde van de elleboog (golferselleboog).
 • Nervus ilioinguinalis -> pijn ter hoogte van de liesregio.
 • Nervus cutaneus femoralis lateralis -> pijn ter hoogte van de buitenzijde van het bovenbeen.
 • Nervus femoralis -> pijn ter hoogte van de voorzijde van het bovenbeen.
 • Nervus poplitea -> kniepijn.
 • Nervus saphenus -> pijn ter hoogte van de binnenzijde van het onderbeen.
 • Nervus pudendus -> pijn ter hoogte van de geslachtsdelen.
 • Transversus abdominis plane (TAP-block) -> buikpijn.

Anticoagulantia?

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop?

Voor iedere behandeling wordt een infuusslotje geplaatst. In geval van een appelflauwte kan eventueel medicatie worden toegediend.

De houding is afhankelijk van de aan te prikken zenuw. De regio wordt ontsmet om infectie te voorkomen. Het is mogelijk dat de arts druk uitoefent om de gewenste plaats te lokaliseren. De arts bekijkt de regio met echografie. De naald wordt geplaatst ter hoogte van de zenuw. De arts schuift de naald geleidelijk aan op. Eens op de correcte plaats spuit de arts de medicatie in. Het is mogelijk bij het inspuiten dat er een druk wordt gevoeld.

Na de inspuiting wordt er een verband aangebracht en verblijft de patiënt nog een half uur ter observatie in de recovery, de bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden gecontroleerd. Eventuele verdere afspraken bij ons of terugverwijzing naar de behandelende geneesheer worden geregeld. Het effect van de behandeling treedt pas op na enkele dagen. Het is ook mogelijk dat de patiënt weinig of geen beterschap voelt. Bij de volgende afspraak wordt dit nagevraagd. Afhankelijk hiervan kan er een andere behandeling worden voorgesteld of ondervindt de patiënt meer beterschap na de tweede infiltratie.

Mogelijke bijwerkingen?

Afhankelijk van de aangeprikte zenuw kan tijdelijk krachtsverlies optreden.

Daarnaast kan er een blauwe plek of infectie ontstaan.

Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid, lichthoofdigheid en heropflakkering van de pijn.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na de behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandelingen en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

Een echogeleide perifere zenuwinfiltratie en PRF-behandeling van een perifere zenuw is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Er zal hiervoor 40 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een cryoablatie van een perifere zenuw is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus geen ereloonsupplementen aangerekend.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend.

 

Foto's

Enkele foto's.

Therapeutische infiltratie nervus occipitalis.