Infiltratie sacro-illiacaal gewricht

Wat

Bij een behandeling van het sacro-iliacaal gewricht wordt een dun naaldje in het gewricht gebracht waardoor er medicatie wordt toegediend.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rugbelastende inspanning (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet.

De techniek wordt heel frequent toegepast zowel in België als daarbuiten. Over het algemeen is er een verbetering van de klachten na de eerste infiltratie. Door een tweede of derde injectie stabiliseert deze verbetering of neemt zelf nog toe. De doelstelling is dat u door de pijnvermindering geholpen wordt in de gehele revalidatie van uw ruglijden.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

Indicatie

Heuppijn

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts. 

Verloop

Voor iedere behandeling wordt een infuusslotje geplaatst. In geval een appelflauwte kan er eventueel medicatie worden toegediend.

De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van röntgendoorlichting of echografie. U neemt hiervoor plaats op de behandeltafel in buikligging. De huid wordt ontsmet en met behulp van röntgendoorlichting of echografie wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd. Wanneer de naald ter plaatse zit wordt er bij röntgendoorlichting contraststof ingespoten. Daarna wordt er een mengsel van een lokaal verdovend middel en een corticosteroïd ingespoten.

Er wordt een verband aangebracht en achteraf verblijft u nog een halfuur ter observatie in de recovery, de bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden gecontroleerd. 
Eventuele verdere afspraken bij ons of terug verwijzing naar de behandelende geneesheer worden geregeld. Deze behandeling wordt in principe driemaal uitgevoerd. Als de pijn weg of voldoende beter is mogen verdere afspraken telefonisch worden geannuleerd. Het effect van de behandeling treedt meestal pas na enkele dagen op. Het is eveneens mogelijk dat de patiënt weinig tot geen beterschap voelt. Bij de volgende afspraak wordt dit nagevraagd. Afhankelijk hiervan kan er een andere behandeling worden voorgesteld. Soms ontstaat er pas beterschap na de tweede infiltratie.

Mogelijke bijwerkingen

Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge suikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid en lichthoofdigheid. De pijnklachten kunnen tijdelijk wat verhoogd zijn door extra druk van de medicatie die werd ingebracht.

De prik kan, heel uitzonderlijk, nadelige gevolgen uitlokken: tijdelijke stijfheid en stramheid in de rug of benen. Door de prik kan er tijdelijk een blauwe plek ontstaan.

Indien u nadelige gevolgen ondervindt na de infiltratie, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

Een sacro-iliacaal gewrichtsinfiltratie is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Voor een sacro-iliacaal gewrichtsinfiltratie onder fluoroscopie of echografie zal er 40 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

Foto's

Enkele foto's