Infiltratie ganglion stellatum

Wat

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die gelegen is ter hoogte van de hals naast de zevende halswervel. Het kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van pijn ter hoogte van de arm.

Door blokkades van dit ganglion kan men de pijn verminderen. Hierbij wordt via een naald lokale verdoving ingebracht met als gevolg dat dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven aan de hersenen. Pijnverlichting, verandering van pijn en warmtegevoel in uw arm/hand zijn de te verwachten resultaten. De kracht in uw arm is na de behandeling onveranderd.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Indicatie

  • Complex regionaal pijnsyndroom/ Sudeck ter hoogte van de arm.
  • Stoornissen in de doorbloeding van de arm.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt kan hiermee worden opgevangen.

Voor een ganglion stellatum infiltratie neemt u plaats op de behandeltafel in rugligging. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd. U krijgt bij een definitieve blokkade een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet ter hoogte van de hals. Met behulp van röntgendoorlichting of echografie wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd.

Wanneer de naald ter plaatste zit wordt er een mengsel van een lokaal verdovingsmiddel en corticosteroïd ingespoten. Om te controleren of het naaldje goed zit en de vloeistof ook daadwerkelijk ter hoogte van het ganglion stellatum terechtkomt, spuit de arts bij gebruik van röntgendoorlichting vooraf een klein beetje contrastvloeistof in.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 à 60 minuten in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u het ziekenhuis verlaten met begeleiding.

Mogelijke bijwerkingen

Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.

Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt dit veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de hals.

Door de verdoving kunt u tijdelijk een afhangend ooglid hebben. Dit is onschuldig en verdwijnt wanneer de verdoving is uitgewerkt.

Heesheid en/of moeilijk slikken.

Er kan een epileptische aanval ontstaan indien er medicatie in een kleine slagader wordt geïnjecteerd. Aangezien de procedure steeds onder echografie of röntgendoorlichting gebeurt, is de kans hierop echter uiterst klein.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen. 

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een infiltratie van het ganglion stellatum is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

Foto's

Enkele foto's