Therapeutische facetinfiltratie

Wat

De facetgewrichten zijn de gewrichtjes die de wervels achteraan met elkaar verbinden. Deze gewrichten spelen een belangrijke rol in de stabiliteit en de beweeglijkheid van de wervelkolom. 
Slijtage (arthrose) of ontsteking van de facetgewrichten kan lijden tot pijn.

Pijn uitgaande van de facetgewrichtjes in de hals (cervicaal) kan leiden tot nekpijn, die soms uitstraalt tot aan de schouder en de bovenrug. Vaak zijn er ook bewegingsbeperkingen van de hals.

Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de lage rug (lumbaal) kan leiden tot een bandvormige lage rugpijn, die soms uitstraalt naar het zitvlak, de liesstreek of de heupstreek.

Bij therapeutische facetinfiltraties wordt er ter hoogte van de pijnlijke gewrichtjes een plaatselijk werkend corticosteroïd ingespoten, dit vermindert de ontstekingsreactie en de mede hierdoor veroorzaakte zwelling.

De techniek wordt heel frequent toegepast zowel in België als daarbuiten. Vaak is het zo dat er in het begin zelfs een tijdelijke toename van de klachten mogelijk is (dit is niet onrustwekkend). 
Het effect verschijnt vaak pas na een vijftal dagen, dit is eigen aan corticosteroïden. Afhankelijk van het resultaat kan de behandeling eventueel herhaald worden, ten vroegste twee weken na de eerste infiltratie. De doelstelling is dat u door de pijnvermindering geholpen wordt in de gehele revalidatie van uw rug- of neklijden.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rug- of nekbelastende inspanning (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

Indicatie

 • Nekpijn
 • Schouderpijn
 • Rugpijn
 • Heuppijn

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt bij infiltraties kan hiermee worden opgevangen.

Pijnblokkades worden uitgevoerd met behulp van röntgendoorlichting of echografie. U neemt daarvoor plaats op de behandeltafel in buik-, rug, of zijligging, afhankelijk van de plaats waar de blokkade moet worden uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd. U krijgt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet en met behulp van röntgendoorlichting of echografie wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Bij een facetinfiltratie wordt verdovende vloeistof ingespoten gecombineerd met een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd). De behandeling zelf duurt ongeveer 10 minuten.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 minuten in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u bij een lumbale en cervicale behandeling naar huis.

Bij een thoracale behandeling wordt u met een rolstoel naar een kamer gebracht en kan u na vier uur, na het nemen van een longfoto -zo geen tegenindicatie- het ziekenhuis verlaten met begeleiding.

Mogelijke bijwerkingen

 • Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.
 • Er kan een bloeduitstorting (blauwe plek) ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek op de plaats van de infiltratie.
 • Tijdelijk krachtsverlies in arm of been. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.Dit is echter van korte duur.
 • Neveneffecten van corticosteroïden treden zelden op bij kortdurende behandeling, maar kunnen uitzonderlijk en bij gevoelige personen volgende klachten veroorzaken: overgevoeligheid (allergie), roodheid en zwelling in het gezicht, vochtophouding en hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte, maaglast, slapeloosheid, lichthoofdigheid en heropflakkering van de pijn.
 • De therapeutische facetinfiltratie kan, heel uitzonderlijk, nadelige gevolgen uitlokken: tijdelijke sufheid en stramheid in de rug en armen of benen, bloeding onder de huid (op de prikplaats), voornamelijk als u bloedverdunnende medicatie neemt. Dit veroorzaakt eventueel een hematoom (blauwe plek).
 • Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een facetinfiltratie, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.
 • Uitzonderlijk kan het bij een thoracale behandeling gebeuren dat er een pneumothorax of klaplong ontstaat. Hierdoor kan er kortademigheid ontstaan. Daarom wordt er uit voorzorg 4 uur na de behandeling een longfoto genomen. Indien er een pneumothorax bestaat, is in een aantal gevallen een drainage met ziekenhuisopname noodzakelijk.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

Een therapeutische facetinfiltratie is als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Hiervoor wordt er daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Voor een therapeutische facetinfiltratie onder fluoroscopie of echografie zal er 40 euro worden aangerekend door de arts. Mogelijks brengt het ziekenhuis ook nog een bedrag in rekening. Er zal hiervoor een factuur per post worden toegestuurd zodat de betaling via overschrijving kan gebeuren.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.