Radiofrequente denervaties

Wat

De facetgewrichten zijn de gewrichtjes die de wervels achteraan met elkaar verbinden. Deze gewrichten spelen een belangrijke rol in de stabiliteit en de bewegingen van de wervelkolom. Door ouderdom, zware arbeid of spontaan kunnen deze facetgewrichten vervormd worden. Vaak gaat dit gepaard met artrose en/of een plaatselijke ontstekingsreactie. Op deze manier ontstaat er typische pijn over de wervelkolom.

Pijn uitgaande van de facetgewrichtjes in de hals (cervicaal) kan leiden tot nekpijn en kan uitstralen naar de schouder en de bovenrug. Vaak zijn er ook bewegingsbeperkingen van de hals.

Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de lage rug (lumbaal) kan leiden tot een bandvormige lage rugpijn. Deze kan uitstralen naar het zitvlak, de liesstreek of de heupstreek.

De behandeling wordt pas uitgevoerd nadat er eerst een duidelijke (tijdelijke) pijnverbetering heeft plaatsgevonden na een proef facetinfiltratie. Indien er (tijdelijke) verbetering is opgetreden, dient de effectieve behandeling binnen de drie maand uitgevoerd te worden.

Bij een radiofrequente denervatie of definitieve facetblokkade wordt via een naald een elektrisch stroompje op het facetzenuwtje gezet zodat het verwarmt (80°C) en onderbroken wordt (blokkade) met als gevolg dat de zenuwtjes van de facetgewrichten geen pijnsignalen meer door kunnen geven.

Om de genezing te versnellen is het aangeraden de volgende dag geen rug- of nekbelastende inspanningen (stofzuigen, tuinwerk...) uit te voeren. Bedrust hoeft niet. De eerstvolgende dagen kan u wat meer last ondervinden. Hiervoor mag u klassieke pijnstillers innemen. Beterschap wordt verwacht tussen de drie à zes weken na de behandeling.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om zelf met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om de informatiebrochure te raadplegen.

 

Indicatie

 • Nekpijn
 • Schouderpijn
 • Rugpijn
 • Heuppijn

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt bij deze behandeling kan hiermee worden opgevangen.

Voor een facetdenervatie neemt u plaats op de röntgentafel in buik- of rugligging afhankelijk van de plaats waar de blokkade moet worden uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje bewaakt. U krijgt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet en met behulp van röntgendoorlichting wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd.

Bij een definitieve blokkade worden eerst kleine stroomstootjes gegeven om te bepalen of de naald op de juiste plaats zit. Als de arts er zeker van is dat dit zo is, wordt de zenuw door hitte, koude of vloeistof beschadigd. Daarna wordt de naald verwijderd en een verband aangebracht op de prikplaats.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 minuten in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u bij een lumbale en cervicale behandeling naar huis.

Bij een thoracale behandeling wordt u met een rolstoel naar een kamer gebracht en kan u ongeveer na vier uur, na het nemen van een longfoto -zo geen tegenindicatie- het ziekenhuis met begeleiding verlaten.

Mogelijke bijwerkingen

 • Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.
 • Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Deze veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de infiltratie.
 • Tijdelijk krachtsverlies en uitval van gevoel. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.
 • Door de hitte ontstaat er een ontstekingsreactie ter hoogte van de behandelde zenuwen. Dit kan zich uiten als overgevoeligheid of meer pijn dan voor de behandeling (gedurende enkele dagen tot een tweetal weken).
 • Tijdelijk verminderd gevoel van de huid waar behandeld is, bij aanraking van de huid kan dit soms een vreemd gevoel geven. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.
 • De techniek wordt heel frequent toegepast zowel in België als daarbuiten. Het effect van de behandeling treedt pas op na een drie à zestal weken. Het beste resultaat van de behandeling zien we na drie tot zes weken. Rond deze tijd wordt er een controle afspraak met de pijnspecialist of de verwijzende arts gemaakt.
 • Uitzonderlijk kan het bij een thoracale behandeling gebeuren dat er een pneumothorax of klaplong ontstaat. Een klaplong is een verwikkeling waarbij er door een gaatje lucht in de borstholte komt waardoor een long of een gedeelte daarvan in elkaar klapt. Een belangrijk symptoom is dat de patiënt kortademig wordt. Daarom wordt er preventief viertal uur na de behandeling een longfoto afgenomen. Indien er een pneumothorax ontstaat is in een aantal gevallen drainage met ziekenhuisopname noodzakelijk.
 • Zulke mogelijke nevenwerkingen zijn eigen aan deze techniek. Ze worden door de behandelende arts nagegaan, onderkend en (indien nodig) gecorrigeerd.
 • Indien u nadelige gevolgen ondervindt na een behandeling, verwittigt u best uw huisarts, het pijncentrum of het ziekenhuis die de arts van wacht kan contacteren.
 • Radiofrequente behandelingen leiden bijna nooit tot volledige pijnstilling. Het verminderen van het pijnniveau met 50% wordt als succesvol beschouwd. Deze behandeling is louter symptomatisch en zal bijgevolg niet genezend werken op oorzakelijke afwijkingen van uw wervelkolom. Artrose wordt dus niet genezen en ook niet afgeremd door deze behandeling. De behandelde zenuwen herstellen zich na verloop van tijd, zodat er na maanden tot jaren een nieuwe behandeling nodig is.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een radiofrequente denervatie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

 

Foto's

Enkele foto's