Refill intrathecale pomp

Wat

Patiënten waarbij een intrathecale medicijnpomp geïmplanteerd is moeten op regelmatige basis de medicatie in de intrathecale medicijnpomp laten bijvullen (refill).

Bij uw refill afspraak zal de effectiviteit van uw behandeling worden beoordeeld en zal uw pomp eventueel worden aangepast, na overleg met de arts. 
Het doel is om de optimale hoeveelheid medicatie toe te dienen die nodig is om uw pijn of spasticiteit onder controle te krijgen met zo weinig mogelijk nevenwerkingen. Het is dus van belang om aan de arts en/of pijnverpleegkundige te melden indien u ongewone symptomen ervaart of het gevoel hebt dat uw dosering niet effectief is.

Verloop

De patiënt neemt liggend plaats op een brancard. De gegevens en instellingen van de intrathecale pomp worden via telemetrie aangepast en bewaard. Er wordt een uitprint van deze gegevens meegegeven met de patiënt.

Met een plastiek plaatje wordt de correcte aanprikplaats bepaald. De huid wordt ontsmet om infectie te voorkomen. Vervolgens wordt er een steriele doek geplaatst. Het reservoir van de intrathecale pomp wordt aangeprikt, de resterende medicatie wordt aangezogen en verwijderd. Deze handeling wordt twee à driemaal herhaald om zeker te zijn dat er geen resterende medicatie overblijft. Nu kan de intrathecale pomp hervuld worden met de nieuw voorgeschreven medicatie. De naald wordt verwijderd en er wordt een verband aangebracht op de prikplaats. 
Een volgende refilldatum, in samenspraak met de patiënt, wordt gepland.

Mogelijke bijwerkingen

  • Infectie kan in zeer zeldzame gevallen optreden. De refill gebeurt steriel want bij het inbrengen van micro-organismen is er infectiegevaar van de pomp.
  • Deze infectie kan zich voorzetten naar de intrathecale ruimte en hersenvliesontsteking veroorzaken.
  • Een blauwe plek kan ontstaan ter hoogte van de prikplaats.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een refill is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie van 28 euro aangerekend worden, die per factuur zal opgestuurd worden door het pijncentrum. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.

De nomenclatuur voorziet terugbetaling voor maximaal 6 refills per jaar. Indien dat aantal overschreden wordt, zal bij iedere volgende refill daaropvolgende een bedrag van 30 euro aangerekend worden.