Proef facetinfiltratie

Wat

De facetgewrichten zijn de gewrichtjes die de wervels achteraan met elkaar verbinden. Deze gewrichten spelen een belangrijke rol in de stabiliteit en de beweeglijkheid van de wervelkolom. 
Slijtage (arthrose) of ontsteking van de facetgewrichten kan lijden tot pijn.

Pijn uitgaande van de facetgewrichtjes in de hals (cervicaal) kan leiden tot nekpijn, die soms uitstraalt tot aan de schouder en de bovenrug. Vaak zijn er ook bewegingsbeperkingen van de hals.

Prikkeling uitgaande van de facetgewrichtjes in de lage rug (lumbaal) kan leiden tot een bandvormige lage rugpijn, die soms uitstraalt naar het zitvlak, de liesstreek of de heupstreek.

Het doel van de behandeling is de kleine zenuw die de pijn geleidt te blokkeren zodat de pijnprikkel niet meer kan worden doorgegeven aan de hersenen. Met een proefblokkade probeert de arts vast te stellen of de facetgewrichten verantwoordelijk zijn voor de pijn. Indien dit zo is, kan er een definitieve blokkade uitgevoerd worden.
Hiertoe zijn drie behandelmogelijkheden beschikbaar:

  • verhitting (radiofrequente denervatie).
  • koude (vriezen of cryoablatie).
  • met een speciale vloeistof (fenolisatie).

 
Een definitieve pijnblokkade kan gedurende langere tijd pijnvermindering geven en wordt zonodig herhaald bij het eventueel terugkomen van de pijn.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Zie link om informatiebrochure te raadplegen.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts. 

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt bij infiltraties kan hiermee worden opgevangen.

Pijnblokkades worden uitgevoerd met behulp van röntgendoorlichting of echografie.
U neemt daarvoor plaats op de behandeltafel in buik-, rug, of zijligging, afhankelijk van de plaats waar de blokkade moet worden uitgevoerd. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd.
De huid wordt ontsmet en met behulp van röntgendoorlichting of echografie wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Bij een proefblokkade wordt verdovende vloeistof ingespoten al dan niet gecombineerd met een ontstekingsremmendmiddel (corticosteroïd). Deze verdoving kan enkele uren duren, waarna u weer dezelfde pijn terug krijgt als voor de proefblokkade.
De behandeling zelf duurt ongeveer 10 minuten.

Achteraf verblijft u nog ongeveer 30 minuten in de recovery waar uw bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie in het bloed verder worden gevolgd. Daarna kan u bij een lumbale en cervicale behandeling naar huis. Bij een thoracale behandeling wordt u met een rolstoel naar een kamer gebracht en kan u na ongeveer vier uur, na het nemen van een longfoto -zo geen tegenindicatie- het ziekenhuis verlaten met begeleiding.

Is er door de proefblokkade van de zenuw een duidelijke afname van de bestaande pijnklachten, dan wordt er een afspraak op het pijncentrum gemaakt voor een definitieve zenuwblokkade.

Heeft de proefblokkade niet tot pijnvermindering geleid, dan zijn (radiofrequente) denervaties van de facetgewrichten niet zinvol.

Indicatie

  • Nekpijn
  • Schouderpijn
  • Rugpijn
  • Heuppijn

Mogelijke bijwerkingen

Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.

Er kan een bloeduitstorting (blauwe plek) op de prikplaats ontstaan.

Tijdelijk krachtsverlies in arm of been. Daarom is het belangrijk om met begeleiding naar het ziekenhuis te komen.

Indien er ook corticosteroïden werden toegediend, kan er een licht gevoel van gejaagdheid, een blos op de wangen, een verhoogde bloedsuikerspiegel of een lichte gewichtstoename optreden, doch dit komt slechts sporadisch voor.

Uitzonderlijk kan het bij een thoracale behandeling gebeuren dat er een pneumothorax of klaplong ontstaat. Hierdoor kan er kortademigheid ontstaan. Daarom wordt er uit voorzorg vier uur na de behandeling een longfoto genomen. Indien er een pneumothorax bestaat, is in een aantal gevallen een drainage met ziekenhuisopname noodzakelijk.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen.

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een proef facetinfiltratie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsuppplementen. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.