Imparinfiltratie

Wat

Het ganglion -zenuwknoop- van impar is het meest caudale (naar het staartbeen toe gelegen) ganglion van het sympathisch zenuwstelsel. Het kan een rol spelen bij pijn ter hoogte van het staartbeen, de endeldarm, de anus of de geslachtsorganen.

Dit ganglion kan verdoofd worden met een lokaal verdovend middel -proefblok- om na te gaan of het ganglion een rol speelt bij de pijnklachten van de patiënt.

Indien de pijnklachten verdwijnen na toediening van het lokaal verdovend middel, kan een corticosteroïd rond het ganglion ingespoten worden of kan in sommige gevallen het ganglion vernietigd worden door middel van een fenolinfiltratie.

Na de behandeling is het ten stelligste afgeraden uw voertuig te besturen. Het is mogelijk dat u zich duizelig voelt door de verdoving. Daarom is het niet toegestaan zelf een vervoermiddel te besturen. U wordt dus best vergezeld door een chauffeur.

Indicatie

  • Pijn ter hoogte van het staartbeen.
  • Pijn ter hoogte van de endeldarm, de anus of de geslachtsorganen.

Anticoagulantia

Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Gelieve dit zeker vooraf te bespreken met uw huisarts of verwijzende arts.

Verloop

Voor iedere behandeling wordt er preventief een infuusslotje geplaatst. Bloeddrukdaling die soms voorkomt kan hiermee worden opgevangen.

Voor een imparinfiltratie neemt u plaats op de behandeltafel in buikligging. Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed met een vingerklemmetje gecontroleerd. U krijgt een pijnstillend en een licht kalmerend middel toegediend.
De huid wordt ontsmet ter hoogte van het staartbeentje. Met behulp van röntgendoorlichting wordt het inbrengen van de naald gevolgd. Vooraf wordt de huid plaatselijk verdoofd.

Wanneer de naald ter plaatste zit wordt er een lokaal verdovingsmiddel, een mengsel van een lokaal verdovend middel en corticosteroïd of fenol ingespoten. Om te controleren de naald goed zit spuit de arts vooraf een klein beetje contrastvloeistof in.

Achteraf verblijft u nog ongeveer één uur in de recovery.

Mogelijke bijwerkingen

  • Bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een vooraf geplaatst infuusslotje.
  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek ter hoogte van de infiltratie.
  • Tijdelijke blaasfunctiestoornissen.
  • Perforatie van de endeldarm (rectum).
  • Infectie.

Geïnformeerde toestemming

Er zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden om de behandeling te laten verrichten. Wegens nieuwe regelgeving zijn we hiertoe genoodzaakt. U dient hiervoor een verklaring te tekenen waarbij u bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de behandeling en mogelijke nevenwerkingen. 

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Er worden dus de officiële tarieven aangerekend zonder ereloonsupplementen. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een imparinfiltratie is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

Er zal tevens een consultatie worden aangerekend. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.