Reactivatieprogramma

Er kan een fysiek trainingsprogramma (Fit-boost) gevolgd worden specifiek voor chronische pijnpatiënten. Dit duurt 12 weken en gebeurt tweemaal per week. Dit programma wordt aangeboden in campus Rumbeke, campus Menen en campus Torhout van AZ Delta (tijdstip per campus verschillend). Naar gelang uw beschikbaarheid wordt er gekeken op welke campus u dit kunt volgen. 

Het is de bedoeling om geleidelijk aan weer fysieke activiteiten op te bouwen. Er worden vooraf realistische doelstellingen gesteld. Via deze revalidatie wordt er gepoogd om de levenskwaliteit op verschillende gebieden te verhogen (o.a. zelfzorg, gezin, huishouden, werk, vrije tijd…). Er wordt getracht om alzo de vicieuze cirkel te doorbreken waarbij pijn zorgt voor een toegenomen angst om te bewegen met verdere deconditionering tot gevolg. Persoonlijke motivatie is hierbij erg belangrijk.

Via volgende link kunt u beroep doen op onze thuisoefeningen.