Intraveneuze medicatietoediening

Wat

Intraveneuze (IV) medicatie wordt toegediend om uw pijn te verminderen. Dit gebeurt via een bloedvat met een infuusnaald.

In het dagziekenhuis gebeuren de lidocaïne-ketamine infusen. De langdurige lidocaïne-infusen vinden meestal plaats tijdens een opname in het ziekenhuis, maar soms ook thuis. Daarnaast kunnen er nog aangepast pijnmedicatie-infusen toegediend worden onder rechtstreeks toezicht in het pijncentrum zelf.

Zie link om informatiebrochure te raadplegen.

Verloop

De toegediende medicatie werkt over het ganse lichaam en de hersenen. De bedoeling is steeds uw (veralgemeende) pijn te verminderen. Het effect kan onmiddellijk of soms pas na enkele dagen optreden. Vaak moet deze behandeling om de 6 tot 12 weken herhaald worden.

Deze behandelingen geven geen garantie op succes. Om het resultaat te kunnen beoordelen zal u op controle raadpleging moeten komen bij de pijnarts.

Langdurige lidocaïne-infusen

Gedurende 1 tot 3 dagen wordt u opgenomen op de pijnkliniek. Tijdens deze ganse periode zal, via een pomp, de correcte dosis lidocaïne worden toegediend. Uw thuismedicatie mag u verder nemen. Eten en drinken is toegelaten. Roken wordt sterk afgeraden.

Lidocaïne-ketamine infusen

Deze infusen gebeuren steeds in het dagziekenhuis en lopen over 4 tot 6 uur. Bij opname komt u eerst naar de pijnkliniek waar we uw gewicht en lengte noteren en uw medicatie klaarmaken. Vervolgens gaat u naar de dagkliniek waar uw infuus wordt geplaatst en de medicatie wordt gestart. Tijdens de toediening kan u (zeer) slaperig zijn. Best neemt u geen (bijkomende) slaapmedicatie of drinkt u geen alcohol. Roken is niet toegelaten. U mag onder geen beding zelf uw pomp aanpassen.

Pijnmedicatie-infusen in het pijncentrum

De samenstelling van deze infusen verschilt van patiënt tot patiënt, aangezien de reden voor de toediening niet bij iedereen gelijk is. Het gaat steeds om medicatie waarvan aangenomen wordt dat die uw pijnklachten kan verbeteren. De arts zal u hierover spreken en u kan natuurlijk altijd uitleg hierover vragen. Dikwijls bevatten deze infusen ook lidocaïne en ketamine, maar dan in hogere dosis dan deze die op het dagziekenhuis toegediend worden. Meestal lopen deze infusen een viertal uren.

Afhankelijk van het infuus, kan u tijdens de toediening (zeer) slaperig zijn. Best neemt u geen (bijkomende) slaapmedicatie of drinkt u geen alcohol.

Bijwerkingen

Zelden kan kunnen er bij de lidocaïne-infusen bijwerkingen optreden :

  • Oorsuizen
  • Draaierigheid
  • Hartkloppingen
  • Misselijkheid
  • Gewichtstoename
  • Metaalsmaak in de mond

Bij de lidocaïne-ketamine infusen treden zeldzaam volgende bijwerkingen op:

  • Hartkloppingen
  • Verhoogde bloeddruk
  • Hallucinaties (zeer zeldzaam)

Bij de pijnmedicatie-infusen zijn de bijwerkingen afhankelijk van de medicatie die toegediend wordt. Uw arts kan u hierover inlichten. De bijwerkingen zijn meestal gelijkaardig aan die van de lidocaïne-ketamine infusen.

Mocht u deze bijwerkingen toch ervaren of twijfelen, meldt dit dan best aan de verpleging of pijnarts. Het effect kan de dag zelf of soms pas na enkele dagen optreden.

Kostprijs

Deze infuusbehandelingen zijn als geneeskundige verstrekking niet opgenomen in de nomenclatuur. Er wordt daarom een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Per dag dat er een intraveneuze medicatietoediening gebeurt,  zoals een infuusbehandeling voor uw pijn, wordt er door de arts 50 euro aangerekend, onafhankelijk van de duur van het infuus. Het ziekenhuis zal ook nog een bedrag in rekening brengen onder meer voor de toegediende medicatie en de eventuele opname.

Als u zich voor een lidocaïne-ketamine infuus of een pijnmedicatie-infuus aanmeldt op het pijncentrum zal er een factuur opgestuurd worden voor de consultatie en de medicatietoediening. Voor langdurige lidocaïne-infusen zal enkel de opname en medicatietoediening opgestuurd worden per factuur. De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsuppplementen kunnen aangerekend worden. Het terugbetalingsbedrag en remgeld voor consultaties volgen het akkoord dat gesloten werd met de ziekenfondsen.