Radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser

Wat

Voor het gevoel in het gezicht is de nervus trigeminus -vijfde hersenzenuw- verantwoordelijk.
Het ganglion van Gasser is een zenuwknoop die gelegen is aan de schedelbasis ter hoogte van het oor. In dit ganglion splitst de nervus trigeminus zich op in drie zenuwtakken de n.opthalmicus (V1), n.maxillaris (V2) en de n.mandibularis (V3). 
De eerste tak -V1- bezenuwt en verzorgt het gevoel van de ogen en het voorhoofd. De tweede tak -V2- bezenuwt en verzorgt het gevoel voor de regio onder het oog en tussen het oor en de neus. De derde tak -V3- bezenuwt de regio onder de mond (kin), de tong, het ondergebit en de onderkaak. De derde tak bevat behalve de zenuwvezels die het gevoel overbrengen, ook de motorische zenuwvezels die verantwoordelijk zijn voor het bewegen van de kauwspieren.

Door blokkades van dit ganglion kan men de pijn bij trigeminusneuralgie verminderen. 
Bij trigeminusneuralgie heeft de patiënt last van korte, hevige pijnscheuten in het gelaat.
De pijnscheuten worden ervaren als korte, hevige elektrische schokken, scherpe messteken, gloeiende steken,...
De pijnscheuten kunnen uitgelokt worden door aanraking, bij scheren, wassen van het gelaat, kauwen, slikken, warmte, koude,...
Daarnaast kan de huid ook overgevoelig zijn en bij lichte aanraking hevige pijn uitlokken.

Zie link om informatiebrochure te raadplegen.

 

Indicatie

Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn boven het oog, tussen oog en mond, onder de mond).

 

Verloop

Voor de behandeling wordt bloed afgenomen om de bloedstolling te controleren. De patiënt moet nuchter zijn voor de behandeling. Hij/zij krijgt een infuus en antibiotica toegediend om het infectierisico te minimaliseren.

De behandeling wordt uitgevoerd in de behandelzaal onder röntgendoorlichting in rugligging. De patiënt krijgt een lichte narcose en wordt van nabij gemonitord (bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie en ademhaling worden gecontroleerd). De aanprikplaats wordt ontsmet en de huid wordt lokaal verdoofd. De naald wordt ingebracht tot op de gewenste plaats. Daarna wordt de patiënt wakker gemaakt om de juiste plaats van de naald te bepalen. Hiervoor wordt er via de naald een electrode ingebracht die dan wordt gestimuleerd. De patiënt vertelt waar de stimulaties worden gevoeld. Als deze overeenstemmen met de pijnlijke regio wordt de patiënt terug in slaap gebracht. Er wordt dan een klein letsel aangebracht ter hoogte van het ganglion. Dit proces wordt in principe enkele malen herhaald tijdens de procedure.

De patiënt wordt daarna terug wakker gemaakt. De bloeddruk, hartslag en zuurstofsaturatie worden één uur gecontroleerd in de recovery. Om de kans op een bloeduitstorting ter hoogte van de wang te beperken, wordt er een ijszak geplaatst ter hoogte van de prikplaats. Na een evaluatie van de arts wordt de patiënt naar de kamer gebracht. Na één overnachting en controle van de arts mag de patiënt het ziekenhuis verlaten met begeleiding.

 

Mogelijke bijwerkingen

  • Gevoelsstoornissen ter hoogte van de behandelde regio.
  • Er kan een bloeduitstorting ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek op de wang.
  • Uitzonderlijk kan hersenvliesontsteking ontstaan. De naald bevindt zich heel dicht bij het wangslijmvlies. Bij het doorprikken van de wang kan de naald mondbacteriën in het hersenvocht binnen brengen.
  • Bloeding ter hoogte van de hersenen.
  • Krachtsvermindering van de kaakspieren.

 

Kostprijs

De artsen werkzaam in het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. De officiële tarieven zonder ereloonsupplementen kunnen aangerekend worden. Het honorarium dat aangerekend wordt door de arts voor een radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser is afhankelijk van de nomenclatuur zoals voorzien door het RIZIV.

 

Foto's

Enkele foto's